Vår profil

Vår vision: Vi på Vallaskolan vill skapa en känsla av att längta till måndag där vi är lärande tillsammans. Med kreativa uppgifter i en trygg miljö vill vi utveckla de förmågor som krävs för att förbereda barnen för en föränderlig framtid.

Förmågor och framtidskompetens...

Vi utgår från läroplanen med fokus på att utveckla de fem centrala förmågorna (the BIG 5) och skapa en stabil värdegrund hos eleverna. Förmågorna genomsyrar all vår undervisning och förbereder eleverna till att göra genomtänkta val. Vi ser lärandet i olika ämnen som hänger ihop och vi vill att eleverna har uppgifter och uppdrag som är verklighetsnära och hänger ihop med den kontext de befinner sig i, uppdrag på riktigt. Eleverna förbereds för en global och en föränderlig framtid, där datorn som verktyg blir ett naturligt läromedel som tar världen in i klassrummet. En del i att arbeta med framtidskompetenser är också att ta lärandet till en ny nivå och få möjligheter att genomföra kreativa uppdrag som tidigare inte varit möjliga, att barnen får en riktig publik och möjlighet till riktig återkoppling likväl som ökad möjlighet till formativ bedömning från lärare och kamrater.

 

Lärande tillsammans...

Undervisningen sker tillsammans. Vi utgår från elevernas tidigare kunskaper för att sätta nya mål. Vi har ett öppet klimat där vi lär av varandra både vuxna och barn, i det stora hela leder detta till att vi är en lärande organisation som nätverkar inom och utanför skolan i form av delande kultur och återkommande besök i och utanför vår verksamhet.

 

Hållbar utveckling...

Genom att förbereda eleverna för en global framtid, förbereds eleverna även att förvalta och ta hand om vår miljö. Skolans gemensamma arbete med Grön Flagg med olika teman är ett naturligt inslag i verksamheten.