Viksbergskolan

Skolan i Viksberg

I augusti 2018 öppnade den nya grundskolan i Viksberg för elever i årskurs F–6. Skolans arbete präglas av rörelse och aktivitet samt har ett tydligt hållbarhetsperspektiv

Södertälje kommuns nyaste skola

Viksbergskolan är Södertälje kommuns nyaste skola som fullt utbyggd kommer ha elever från årskurs F–6.  I augusti 2016 togs det första spadtaget för Viksbergskolan, den första nya skolbyggnaden i ett nytt bostadsområde i Södertälje på decennier. Viksbergskolan är en miljöcertifierad byggnad som värms upp med bergvärme med solceller på taket. Utomhusmiljön har flera pedagogiska inslag såsom uteklassrum, odlingsplats, scen, hinderbanor och lekplatser. Viksbergskolans arbete präglas av rörelse, aktivitet samt har ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Invänjning och föräldramöte för våra nya förskoleklasselever

Vi kommer att ha två invänjningstillfällen för våra blivande elever som börjar i förskoleklassen höstterminen 2019, samt ha ett föräldramöte.

Läs mer här: Introduktion Förskoleklass HT-19!

Kontakta oss? 

Vill du komma i kontakt med Viksbergskolan? Mejla gärna till viksbergskolan@sodertalje.se!

Sociala medier

Följ oss gärna på våra sociala medier där vi visar upp bilder och filmer från olika delar av vår verksamhet:

Facebook

Instagram