Förskoleklass

Välkomna till Viksbergskolans Förskoleklass!

Vi välkomnar alla nya elever som fått plats hos oss och som ska börja i vår förskoleklass höstterminen 2019!

Skolstarten äger rum torsdagen den 15 augusti 2019 kl 08.00.
Eleverna i förskoleklass slutar kl 12.00 både den 15 och 16 augusti (övriga elever i årskurser 1-4 slutar dessa dagar kl 13.30).

Invänjningsdagar

För att få en fin introduktion för våra blivande förskoleklasselever hade vi i maj två invänjningsdagar här på skolan. De flesta av de totalt 56 blivande eleverna besökte oss tillsammans med sin förskola eller med sin vårdnadshavare.

Föräldramöte

Den 16 maj hade vi ett informationsmöte i skolans matsal för alla vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklassen. Se presentation från mötet här:

Presentation Förskoleklass 2019-05-16.pdf

 

Varmt välkomna till Viksbergskolan!