Förskoleklass

Välkomna till Viksbergskolans Förskoleklass!

Nu har vi kommit igång med undervisningen för förskoleklassen som började hos oss höstterminen 2019!

Skolan börjar kl 08.00 och slutar kl 13.30 för eleverna i förskoleklass. Numera är även förskoleklassen skolpliktig, vilket betyder att alla våra elever ska vara närvarande i skolan alla skoldagar.

För att lättast komma i kontakt med lärarna i förskoleklassen bör du som vårdnadshavare skicka ett meddelande via vår lärplattform Vklass.

Öppet Hus inför val till förskoleklass HT-20

Vi kommer att ha ett Öppet Hus för vårdnadshavare som har barn som ska börja förskoleklass höstterminen 2020.

På Viksbergskolan äger detta rum den 27 november 2019 kl 17.00-18.00. Välkomna att besöka oss då!

Utbildningskontoret i Södertälje kommun kommer i början av november att skicka ut information till alla berörda vårdnadshavare som har barn födda år 2014 och som ska börja i förskoleklass nästa höst. Där kommer datum och tider för alla kommunala skolors öppna hus att framgå. Passa på att besöka flera skolor på deras öppna hus så att ni har flera alternativa skolor att söka till.

Ansökan till förskoleklass ska göras i januari 2020, läs mer här: Söka plats