Förskoleklass

Välkomna till Viksbergskolans Förskoleklass!

Vi som arbetar med barnen i förskoleklassen är Lena, Gabriella, Helen, Therése och Sofia.

Vi ser fram emot ett spännande år tillsammans mer er alla!

Den första tiden arbetar vi med att lära känna varandra och utforska vår fina ute- och innemiljö.

Välkomna till Viksbergskolan!

 

Söka plats till höstterminen 2019?

Senast den 31 januari 2019 ska du söka plats i förskoleklass för ditt barn som är född 2019.

Mer information om hur ni ansöker finns här:
Sök plats till förskoleklass HT 2019!