Förskoleklass

Våra allra yngsta elever går i förskoleklassen, den första årskursen i den obligatoriska grundskolan.

Viksbergskolans Förskoleklass

Skolan börjar kl 08.00 och slutar kl 13.30 alla dagar för eleverna i förskoleklass. Numera är även förskoleklassen skolpliktig, vilket betyder att alla våra elever ska vara närvarande i skolan samtliga skoldagar.

För att lättast komma i kontakt med lärarna i förskoleklassen bör du som vårdnadshavare skicka ett meddelande via vår lärplattform Vklass.

Skolstart för Förskoleklass HT-20

Skolan börjar måndagen den 17 augusti 2020. Eleverna i förskoleklass börjar kl 08.00 och slutar kl 12.00 de första tre skoldagarna (17-19 augusti). Nästkommande dagar (20-21 augusti) kommer de att sluta kl 13.30. 

Vårdnadshavarna lämnar och hämtar sina barn på skolan och deltar inte inne i klassrummen.

För kännedom - Fredagen den 14 augusti 2020 är skolan stängd på grund av skolans gemensamma planeringsdag.

Övergång från skola till fritidsverksamhet

De första tre dagarna (17-19 augusti) går våra nya elever i förskoleklassen i skolan kl 08.00-12.00 (föräldrar deltar inte i klassrummen).

De äter lunch kl 11.00 och samlas efter lunchen inne i klassrummet, där de är fram till kl 12.00.

Klockan 12.00 kommer förskoleklassbarnen ut och samlas utanför entrén tillsammans med sina lärare. Där hämtas de antingen av vårdnadshavare för hemgång eller tas emot av personalen på fritidshemmet för en övergång till eftermiddagsfritids.

De första veckorna är det mycket nytt som händer för era barn med massor av nya intryck och de kommer bli väldigt trötta. Försök därför om möjligt att hämta era barn från fritidshemmet så tidigt som möjligt på eftermiddagen så att dagarna inte blir alltför långa.

VIKTIGT! Grundschema i Vklass

Det är viktigt att ni omgående lägger in ert barns omsorgsschema (grundschema) i Vklass med ordinarie fritidstider, om ni inte redan har gjort det, så att vi vet behovet av era barns vistelsetider på fritids. Dessa tider kan senare justeras av er om de förändras.

Skriv även in ett meddelande i Vklass till personalen ifall fritidstiderna för ert barn avviker något de första dagarna/veckorna!

Skolbarnomsorg (fritids)

Om du har behov av skolbarnomsorg men inte har en beviljad fritidsplats för ditt barn måste du ansöka om plats.

Läs mer här om hur du ansöker om plats på fritidshem!

 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på skolan:

viksbergskolan@sodertalje.se eller tfn 08-52307190.