Förskoleklass 2021-2022

Våra allra yngsta elever går i förskoleklassen, den första årskursen i den obligatoriska grundskolan.

Viksbergskolans Förskoleklass

Skolan börjar kl 08.00 och slutar kl 13.30 alla dagar för eleverna i förskoleklass. Numera är även förskoleklassen skolpliktig, vilket betyder att alla våra elever ska vara närvarande i skolan samtliga skoldagar.

För att lättast komma i kontakt med lärarna i förskoleklassen bör du som vårdnadshavare skicka ett meddelande via vår lärplattform Vklass.

Förskoleklass läsåret 2021/2022

Resultatet av beviljade skolplaceringar inför höstterminen 2021 har nu skickats ut från utbildningskontoret till skolorna. På Viksbergskolan kommer vi att ta emot totalt 56 barn från flera olika förskolor. 

Föräldramöte

Onsdagen den 19 maj kl 17.00–18.00 hade vi ett digitalt föräldramöte för de vårdnadshavare vars barn har fått en plats hos oss! 

Länk till Presentationen från föräldramötet

Ansökan om skolbarnomsorg 

Kom ihåg att ansöka om placering i fritidshem senast den 30 april för att säkerställa en plats på fritidshemmet till skolstarten i augusti. 

Läs mer här om hur du ansöker om plats på fritidshem!

Ansökan om modersmålsundervisning

Om ditt barn önskar modersmålsundervisning är det viktigt att vi på skolan får in anmälan omgående för att undervisningen ska kunna börja vid terminsstarten! Läs mer om modersmålsundervisning här

Fyll i och skriv under blanketten för modersmål omgående om ert barn önskar läsa modersmål. Skicka därefter blanketten i pappersformat eller via mejl till oss: viksbergskolan@sodertalje.se

Blankett - Anmälan till modersmål

Blanketten kan naturligtvis även hämtas här på skolan!

Invänjningsdagar 

För att få en fin introduktion för våra blivande förskoleklasselever har vi haft två invänjningsdagar för barnen här på skolan.

Barnen har under båda dessa invänjningsdagar till besökt oss tillsammans med sin förskola eller med sin vårdnadshavare i det fall att förskolan inte har haft möjlighet att åka hit.

Invänjningsdagarna kommer att äga rum måndagen den 10 och 17 maj 2021 (samtliga barn deltar vid båda tillfällena) enligt följande:

Kl 08.20-08.50: Algårdens förskola, Bergviks förskola, Trädgårdens förskola samt Viksbergs förskola

Kl 09.00-09.30: Badparkens förskola, Björkäng förskola, Blombacka förskola, Glasberga förskola, Lindängen förskola, Lärkan förskola, Tom Tits förskola, Årsbokens förskola

Endast i de fall som barnet inte får besöket ordnat med sin förskola, är vårdnadshavare välkommen att följa med sitt barn på invänjningsdagarna, och då gäller tiden kl 09.00 båda veckorna.

Passa gärna på att besöka skolgården under helger så att ditt barn får bekanta sig med skolgården ytterligare innan skolstarten i höst!

Skolstart

Skolan börjar tisdagen den 17 augusti 2021. Mer information kommer att skickas hem under sommaren till vårdnadshavarna till de elever som ska börja hos oss.

Eleverna i förskoleklassen börjar kl 08.00 och slutar kl 12.00 den första veckan. Vårdnadshavarna lämnar och hämtar sina barn ute på skolgården och deltar inte inne i klassrummen under dessa dagar.

(Med reservation för ändring på grund av rådande situation i samhället. Eventuella ändringar meddelas här på hemsidan).