Fritids

Fritids på Viksbergskolan

När barnet går i grundskolan, från förskoleklass och uppåt, kan vårdnadshavare ha ett behov av omsorg om barnet även utanför den ordinarie skoldagen. Det kan vara tidigt på morgonen och sent på eftermiddagen samt på skollov. Denna omsorg, även kallad skolbarnomsorg, sker på skolans fritidshem.

  • Fritidshem – för barn i åldern 6–9 år
  • Fritidsklubb – för barn i åldern 10–13 år

Fritidsverksamheten är belagd med avgift och är frivillig. Fritidshem är till för barn mellan 6–9 år och finns på alla skolor. Fritidsklubb är till för barn mellan 10–13 år och finns på de flesta skolor i kommunen. För att ta del av skolbarnomsorgen på fritidshem eller fritidsklubb måste vårdnadshavarna göra en ansökan.

Öppettider

Fritidshemmet är öppet helgfria måndagar–fredagar från kl 06.30 och fram till skolstart. Det öppnar igen efter skoldagens slut och håller öppet efter behov fram till kl 18.30. Under skollov är fritidshemmet öppet mellan 06.30 och 18.30.

Fritidsklubben är öppen helgfria måndagar–fredagar efter skoldagens slut och så länge behov finns, dock längst till 17.30. Under skollov är fritidsklubben öppen från 09.00 till cirka 17.30.