Fritids

Viksbergskolans fritidshem

Vi har fritidsverksamhet på skolan för de som har behov av skolbarnomsorg!

När ni kommer på morgonen mellan kl 06.30-07.15 går ni in genom den stora huvudentrén där fritidspersonalen möter upp er. Samma gäller om ni hämtar ert barn efter kl 16.50. Övrig tid går ni in genom den lilla entrén.

Om ni har några frågor är ni välkomna att höra av er till viksbergskolan@sodertalje.se.

Det går också bra att komma i kontakt med fritids per telefon: 08-523 071 88 (SMS: 0766-48 29 53) 

Allmänt om Fritids

När barnet går i grundskolan, från förskoleklass och uppåt, kan vårdnadshavare ha ett behov av omsorg om barnet även utanför den ordinarie skoldagen. Det kan vara tidigt på morgonen och sent på eftermiddagen samt på skollov. Denna omsorg, även kallad skolbarnomsorg, sker på skolans fritidshem.

  • Fritidshem – för barn i åldern 6–9 år
  • Fritidsklubb – för barn i åldern 10–13 år

Fritidsverksamheten är belagd med avgift och är frivillig. Fritidshem är till för barn mellan 6–9 år och finns på alla skolor. Fritidsklubb är till för barn mellan 10–13 år och finns på de flesta skolor i kommunen. För att ta del av skolbarnomsorgen på fritidshem eller fritidsklubb måste vårdnadshavarna göra en ansökan hos Barnomsorgen på Södertälje kommun.

Läs mer här om hur du ansöker om plats på fritidshem eller fritidsklubb!

Öppettider

Fritidshemmet är öppet helgfria måndagar–fredagar från kl 06.30 och fram till skolstart. Det öppnar igen efter skoldagens slut och håller öppet efter behov fram till kl 18.30. Under skollov är fritidshemmet öppet mellan 06.30 och 18.30.

Fritidsklubben är öppen helgfria måndagar–fredagar efter skoldagens slut och så länge behov finns, dock längst till 17.30. Under skollov är fritidsklubben öppen från 09.00 till cirka 17.30.