Fritidshem/Fritidsklubb

Viksbergskolans fritidshem har verksamhet utanför skoltid för barn som går i förskoleklass upp till årskurs 3. Därefter går de över till "Klubben".

Viksbergskolans fritidshem

Allmänt om Fritids

Vi har fritidsverksamhet på skolan för de som har behov av skolbarnomsorg.

När barnet går i grundskolan, från förskoleklass och uppåt, kan vårdnadshavare ha ett behov av omsorg för barnet även utanför den ordinarie skoldagen. Det kan vara tidigt på morgonen och sent på eftermiddagen samt på skollov. Denna omsorg, även kallad skolbarnomsorg, sker på skolans fritidshem.

  • Fritidshem – för barn i åldern 6–9 år
  • Fritidsklubb – för barn i åldern 10–13 år

Fritidsverksamheten är belagd med avgift och är frivillig. Fritidshem är till för barn mellan 6–9 år och finns på alla skolor. Fritidsklubb är till för barn mellan 10–13 år och finns på de flesta skolor i kommunen. För att ta del av skolbarnomsorgen på fritidshem eller fritidsklubb måste vårdnadshavarna göra en ansökan hos Barnomsorgen på Södertälje kommun. 

Läs mer här om hur du ansöker om plats på fritidshem eller fritidsklubb!

Öppettider Fritidshemmet (årskurs F-3)

Fritidshemmet är öppet helgfria måndagar–fredagar från kl 06.30 och fram till skolstart kl 08.00. Det öppnar igen efter skoldagens slut och håller öppet efter behov fram till kl 18.30. Under skollov är fritidshemmet öppet mellan 06.30 och 18.30.

När ni kommer på morgonen mellan kl 06.30-07.15 går ni in genom den lilla entrén (gula dörren) där fritidspersonalen möter upp er. Samma gäller om ni hämtar ert barn efter kl 16.30. 

Öppettider Klubben (årskurs 4-6)

Fritidsklubben är öppen helgfria måndagar–fredagar efter skoldagens slut och så länge behov finns, dock längst till 17.30. Under skollov är fritidsklubben öppen från 09.00 till cirka 17.30.

Fritidsschema i Vklass 

Även fritidsverksamheten finns i lärplattformen Vklass. Du som är vårdnadshavare ska lägga in ditt barns omsorgschema i Vklass och justera vistelsetiderna där för både Fritidshemmet och Klubben. Du lägger även in ledigheter i Vklass vid exempelvis skollov. Detta är mycket viktigt för att vi ska kunna planera bemanning och måltider.

Logga in på Vklass

Logga in här för att lägga in ditt barns omsorgsschema eller justera fritidstider i Vklass! 

Kontakt med fritids

I Vklass kan du lägga in korta meddelanden i ditt barns omsorgsschema som du behöver delge personalen. Det kan till exempel vara att "Calle blir hämtad av morfar" eller liknande enklare meddelanden.

Du kan även komma i kontakt med fritids via telefon: 08-523 071 88 (SMS: 0766-48 29 53). Under skoldagen är fritidspersonalen endast nåbar via meddelande/e-post eftersom de då är involverade i skolverksamheten.

Om ni har några övriga frågor är ni välkomna att höra av er till viksbergskolan@sodertalje.se eller till skolans expediton 08-523 071 90.

Ansök om eller säg upp fritidsplats

Läs mer här om hur du ansöker om plats på fritidshem eller fritidsklubb eller hur du säger upp fritidsplatsen.

E-tjänst: Ansökan eller Uppsägning av fritidshemsplacering

(OBS! Två månaders uppsägningstid!)