Profil

Spring rektorn, spring!

På Viksbergskolan arbetar vi mycket med rörelse och aktivitet hos både elever och personal

Rörelse och Hälsa

Att röra sig varje dag är en prioriterad aktivitet på Viksbergskolan både för elever och för personal. Vi har valt att benämna detta arbetssätt för HjärnFys, då daglig fysisk aktivitet är bra för både kropp och knopp.

Att vi som skola planerar för daglig fysisk aktivitet ger positiva fysiologiska effekter, förbättrar den kognitiva förmågan, främjar den psykiska hälsan, skapar goda långsiktiga vanor samt ger alla barn, oavsett bakgrund likvärdiga förutsättningar för ett gott liv.

HjärnFys bygger långsiktiga goda vanor hos eleverna där fysisk aktivitet sker återkommande, dagligen med tydlig struktur och form. Elevernas kunskap och förståelse för hälsa ökar.

De positiva effekterna

 • Pulshöjning
 • Ökad syretillförsel
 • Bättre sömn
 • Endorfinpåslag
 • Ökad koncentration
 • Förbättrad minnesförmåga och arbetsro
 • Muskelstärkande
 • Ökad rörelseförmåga
 • Ökad koordination
 • Förbättrad balans och motorik

Vad aktiviteterna leder till

Eleverna får en känsla av att lyckas, en känsla av gemenskap och glädje.

Genom detta skapas bland annat en buffert hos eleverna för att de inte ska drabbas av psykisk ohälsa.

Vad gör vi?

 • Morgonpass
 • Utökad idrott
 • Aktiva pauser
 • Hälsoveckor
 • Utomhuspedagogik
 • Aktiva raster
 • Trivselledare
 • Personalfriskvård
 • Näringsriktig skolmat