Wasaskolan

Wasaskolan är en modern, internationell F–9-skola i Södertälje med 600 elever. På skolan finns förutom de vanliga klasserna också Wasa international school (Wis).På Wasa international school finns årskurs 7–9 där den mesta undervisningen sker på engelska. På Wasaskolan finns även grundsärskoleklasser för årskurs 7–9.

På Wasaskolan jobbar läraren Ditte Lind sedan i höstas med Singapore math, ett annorlunda sätt att lära ut matematik.

FOU-projekt
Arbetet med Singapore math är ett av många FOU-projekt i Södertälje kommun. Lärare på alla skolor kan ansöka om FoU-medel för att fördjupa en aspekt i sin praktik eller belysa någon frågeställning som blivit synlig i de uppföljningar som gjorts på skolan.  Hur lär våra elever? Hur kan undervisningen förändras så att eleverna lär mer? Det är frågor som kan undersökas i ett FoU-projekt, som ska bidra till att göra lärares erfarenhet beprövad så att den vetenskapliga grunden i utbildningen kan stärkas. Projekten kan röra olika verksamheter i skolan.