Wasaskolan

Wasaskolan är en modern, internationell F–9-skola i Södertälje med 600 elever. På skolan finns förutom de vanliga klasserna också Wasa international school (Wis).På Wasa international school finns årskurs 7–9 där den mesta undervisningen sker på engelska. På Wasaskolan finns även grundsärskoleklasser för årskurs 7–9.