Wasaskolan

Wasaskolan är en F–9-skola med ca 570 elever där vår grundsärskola består av 13 elever.

Wasaskolan ligger i Geneta strax intill stora grönområden med en stor skolgård för rastverksamhet. Tillsammans med grundskolan utgör vi som arbetar på skolan en styrka på 74 personal. Vi jobbar med våra ledord; Trygghet, Samarbete, Kunskap och Framtid genom våra processer i såväl mötet med elev som föräldrar.

Kontakt

Expedition

08-523 018 00

wasaskolan@sodertalje.se

 

Administratör

Shereen Alsafi

08-523 061 65

 

Skolledning

Rektor

Leylüfer Aho

08-523 018 03

leylufer.aho@sodertalje.se

 

Biträdande rektor årskurs 4-6 och utvecklingsledare inom matematik

Ditte Lind

08-523 018 39

ditte.lind@sodertalje.se

 

Biträdande rektor årskurs 7-9 och de praktisk-estetiska ämnena

Miladin Panic

08-523 018 02

miladin.panic@sodertalje.se

 

Fritidshem

Anna Schalen

08-523 049 10

anna.schalen@sodertalje.se

 

Fritidsklubb

Tony Garabet

08-523 029 72

tony.garabet@sodertalje.se

 

Elevhälsa

Skolkurator

Kristin Issaki

08-523 048 76

kristin.issaki@sodertalje.se

 

Skolsköterska

Deyana Goryal

08-523 018 10

deyana.goryal@sodertalje.se

 

Studie- och yrkesvägledare

Madelene Demirci

08-523 018 63

madelene.demirci@sodertalje.se

 

Vaktmästeri

Zeki Aktas

08-523 045 78

zeki.aktas@sodertalje.se