Arbetslag prest

Bild på Amanda Halef

Amanda Halef

Lärare HKK E-post: amanda.halef@sodertalje.se
Bild på Thomas Arvidsson

Thomas Arvidsson

Lärare slöjd E-post: thomas.arvidsson@sodertalje.se
Bild på Petra Aphram

Petra Aphram

Lärare idrott E-post: petra.aphram@sodertalje.se
Bild på Malin Murakas

Malin Murakas

Lärare idrott E-post: malin.murakas@sodertalje.se
Bild på Thomas Aronsson

Thomas Aronsson

Lärare idrott E-post: thomas.aronsson@sodertalje.se
Bild på Jonathan Wettergren

Jonathan Wettergren

Lärare musik E-post: jonathan.wettergren@sodertalje.se
Bild på Grazyna Kijewska

Grazyna Kijewska

Lärare bild E-post: grazyna.kijewska@sodertalje.se