Fritidshemmet

Vårt uppdrag, enligt skollagen, är att stimulera elevers utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. I fritidsverksamheten arbetar vi med att främja allsidiga kontakter och skapa god social gemenskap. På Wasaskolan erbjuder vi olika aktiviteter tillsammans med engagerad och kompetent personal. Under läsåret satsar vi på att väcka intresset för ämnet matematik genom praktisk mattelek under organiserade former i fritidsverksamheten.

skolverket.se/skolformer/fritidshem.

 

Kontakt

08-523 069 08


08-523 049 10

Bild på Anna Schalen

Anna Schalen

Fritidspedagog E-post: anna.schalen@sodertalje.se
Bild på Lema  Cansu

Lema Cansu

Barnskötare E-post: lema.cansu@sodertalje.se
Bild på Dina Yildirim

Dina Yildirim

Barnskötare E-post: dina.yildirim@sodertalje.se
Bild på Charbel  Dreij

Charbel Dreij

Barnskötare E-post: charbel.dreij@sodertalje.se
Bild på Laurice Gergeo

Laurice Gergeo

E-post: laurice.gergeo@sodertalje.se
Bild på Marcus Engstrand

Marcus Engstrand

E-post: marcus.engstrand@sodertalje.se