Fritidshemmet

Vårt uppdrag, enligt skollagen, är att stimulera elevers utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. I fritidsverksamheten arbetar vi med att främja allsidiga kontakter och skapa god social gemenskap. På Wasaskolan erbjuder vi olika aktiviteter tillsammans med engagerad och kompetent personal. Under läsåret satsar vi på att väcka intresset för ämnet matematik genom praktisk mattelek under organiserade former i fritidsverksamheten.

skolverket.se/skolformer/fritidshem.

 

Kontakt

F-1: 08-523 068 09


2-5: 08-523 010 24