Grundsärskolan åk 7-9

Wasaskolans grundsärskola innefattar elever som går i årskurs 7-9.Dessa elever läser ämnen enligt grundsärskolans läroplan i och med att de har lindriga funktionsnedsättningar. För tillfället har vi en grupp som omfattas av 14 elever som delas in i två grupper utifrån deras kunskapsnivå samt behov. Våra lokaler som innefattar två klassrum finns integrerat i Wasaskolans grunskolebyggnad, då vi blir en naturlig del av skolan och dess aktiviteter. Grundbemanningen består av två pedagoger samt två assistenter, detta kan komma att förändras beroende på behov samt antal elever. Vi som arbetar i verksamheten har utöver våra utbildningar olika språkkunskaper som underlättar arbetet med eleverna samt kontakten med föräldrarna. Undervisningen utgår från pedagogiska planeringar samt bedömningsmatriser/mallar i samtliga ämnen. Vi individanpassar undervisningen utifrån elevernas behov samt använder tecken som stöd. Vi är väldigt aktiva när det gäller det kulturella utbudet och andra aktiviteter som Södertälje kommun erbjuder. Vi samarbetar med andra grundsärskolor och sär gymnasier för att underlätta övergångarna för eleverna. Vi ser även till elevernas utveckling inom den sociala ramen då vi rustar dem inför framtiden. Vid intressen för Wasaskolans grundsärskola tas kontakt med Resurscentrum i Södertälje kommun. https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundsarskola/laroplan

Bild på Marjo Pouta

Marjo Pouta

Lärare 7-9 Telefon: 08-5230 2299 E-post: marjo.pouta@sodertalje.se
Bild på Assur Oyal

Assur Oyal

Elevassistent E-post: assur.oyal@sodertalje.se