Vår profil

 

Så arbetar vi
Wasaskolan bedriver ett medvetet pedagogiskt utvecklingsarbete med särskilt fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. På skolan arbetar engagerade lärare och vi har en hög lärartäthet. Detta ger oss möjligheter att prova nya pedagogiska lösningar samt variera undervisningsgruppernas sammansättning och storlek efter behov. Under de senaste läsåren har vi gjort en större satsning på tvålärarskap/flerlärarskap i klasserna. Skolan arbetar också aktivt med att skapa goda relationer och förebygga mobbning. Fritids har ett varierat innehåll och erbjuder många olika aktiviteter i olika lärmiljöer tex musiksal, idrottsal samt hemkunskapssal. Vi har en bred kompetens inom vår elevhälsa med syv, kurator och speciallärare och specialpedgog. Vår ambition att möta eleverna på rätt nivå har resulterat i att skolans måluppfyllelse har utvecklats positivt under flera år.

Organisation

Wasaskolan är en modern, F-9 skola i Södertälje med ca 580 elever. På skolan finns förutom de vanliga grundskoleklasserna också grundsärskoleklasser för årskurs 7-9.