Wasa International School

Om Wasa International School (WIS)

WASA  INTERNATIONAL  SCHOOL

In Wasa School we have had a program, which is called WIS, since 1998. This is the only such program in Södertälje.

Our goal is that each pupil develops well in both Swedish and English, as language is the key to the global society.

 In WIS we follow the Swedish curriculum. Maths, the social sciences, the natural sciences and English are taught in English. Swedish and the practical and aesthetic subjects are taught in Swedish.

Those interested in applying to WIS, please, fill out this form and return it to school. We will contact you regarding an admission interview.

 

WASA INTERNATIONELLA SKOLAN
 I Wasaskolan har vi ett program som kallas WIS som funnits sedan 1998. Det här är det enda programmet av sitt slag i Södertälje kommun.

Vårt mål är att varje elev utvecklas inom både svenska och engelska eftersom språk är nyckeln till det globala samhället.

 I WIS följer vi den svenska läroplanen. Ämnena mattematik, SO, NO och engelska undervisas på engelska. Svenska och de praktiska och estetiska ämnen undervisas på svenska.

De som är intresserade av att ansöka till WIS vänligen fyll i bifogat formulär och ge det till skolan. Vi kommer att kontakta er angående antagningsintervju.