Wasa International School

Om Wasa International School (WIS)

WASA  INTERNATIONAL  SCHOOL

At Wasa School we have had a program called WIS, since 1998.  Our goal is that each pupil develops a good knowledge of both Swedish and English, as language skills are the key to be able to study and work in a globalized world.

 In WIS we work according to the Swedish curriculum. Maths, social sciences, natural sciences and English are taught in English. 

Should you be interested in applying to WIS, please, fill out this form and return it to school. We will contact you regarding an admission interview.

 

WASA INTERNATIONELLA SKOLAN
 I Wasaskolan har vi ett program som kallas WIS som funnits sedan 1998. Vårt mål är att varje elev utvecklas inom både svenska och engelska eftersom språk är nyckeln till det globala samhället.

 I WIS följer vi den svenska läroplanen. Ämnena matematik, SO, NO och engelska undervisas på engelska. Svenska och de praktiska och estetiska ämnen undervisas på svenska.

Ni som är intresserade av att söka till WIS, vänligen fyll i bifogat formulär och lämna det till skolan. Vi kommer att kontakta er angående antagningsintervju.