Aktuellt

Lösningar för Mälarbrons problem med hettan

2022-06-29

Under många år har Mälarbron (klaffbron) skapat extra arbete under heta sommardagar. Värmen gör så att bron sväller och inte går att stänga. Nedkylning av bron med hjälp av vatten har löst problemet. Nu kommer själva skarven mellan broklaffarna att åtgärdas.

När det är hett ute sväller bron så att ”tänderna” på klaffarnas yttersta kant pressas ihop. Det här skapar problem vid broöppning då klaffarna inte kan stängas ordentligt. Under åren har kommunen löst problemet genom att vattna bron med tankbilar fyllda med mälarvatten för att förebygga svällningen under varma dagar.

För att underlätta vattningen färdigställdes ett nytt pumpsystem under försommaren på vardera sidan av bron. Det har nu visat sig att dessa inte har fungerat helt optimalt i praktiken då vattnet trycks ut för nära de förbipasserande bilarna. Kommunen tittar nu på möjligheterna för att kunna modifiera systemet ytterligare så att pumparna ska uppfylla våra behov bättre.

Kapning av "tänderna" på klaffarna

Efter ytterligare undersökningar har vi konstaterat att det finns en möjlighet till lösning genom att kapa av en bit av ”tänderna” på klaffarna, så att de inte ska kunna fastna i varandra när bron sväller och minskar avståndet i glipan. 

  • Arbetet är planerad att ske under nätterna i nästa vecka, måndag 4 juli - fredag 8 juli.
  • Under arbetet kommer ett körfält att vara avstängt i taget.
  • Arbetet kommer att ske mellan ca 22.00 och 04.30.

tander_klaffbron.jpg

Under de varmaste dagarna är det bra att välja en alternativ väg över kanalen utifall bron skulle fastna, även fast bron inte fastnar mer än ett par gånger under sommaren. Det preventiva arbetet med nerkylning har varit en stor framgång men inte en långsiktig hållbar lösning då vi troligen kommer att få varmare somrar framöver.

Mälarbron

Mälarbron är byggd i betong och stål och blev färdig 1971. Bron är av mycket stort värde för Södertälje och kommer, med rätt underhåll, att binda ihop östra och västra sidan av vår stad i många år till.

Bron har nyligen genomgått en renovering av lyftmaskineriet och de invändiga betongytorna.

Öppning och stängning av bron sköts av Sjöfartsverket genom fjärrstyrning från Södertälje sluss.