Aktuellt

Arbete med snöröjning och halkbekämpning pågår

2022-11-21

Igår, i natt och även nu har våra snöröjare jobbat med att ploga undan den snön som har kommit. Framåt kvällen är prognosen mer snö och arbetet fortsätter för att hålla våra vägar framkomliga.

När vi plogar och halkbekämpar gör vi det i ordningen: prioriterade gator (där busstrafiken ska fram), prioriterade gång- och cykelvägar, ”vanliga” gång- och cykelvägar och sedan lokalgator. Det tar upp till 12 timmar, från när snön slutat falla, till att alla gator och gångvägar är helt klara. Det är alltid en avvägning när vi ska börja snöröjningen för att få med oss så mycket snö som möjligt när vi är ute med maskinerna.

Du kan hjälpa våra plogbilsförare genom att flytta undan stillastående bilar så att förarna kan kkomma fram och utföra sitt arbete på bästa sätt.

Vissa vägar i kommunen tillhör trafikverket eller privata fastighetsägare – dessa tar de själva hand om.

Det finns också trottoarer och gångvägar där vi inte snöröjer, utan där är du som fastighetsägare som har ansvaret att både snöröja och halkbekämpa. Snön som du röjer undan behöver du lägga mot eller på din egen tomt – du får inte lägga ut det på gatan!

Om du behöver ta dig ut - sätt på broddar till promenaden och var extra försiktig när du är ute och kör i trafiken. 

Läs mer om hur vi arbetar med snö- och halkbekämpning

Läs mer om vilket ansvar du som fastighetsägare har