Snart blir Nygatan grönare, tryggare och trevligare

Nu pågår planeringen av Nygatan som ett framtida stadsstråk där vi ska förbättra för både cyklister och gående. Planen är att bygga cykelväg och skapa mer utrymme för framtida grönytor, samlingsplatser och uteserveringar. Gatans biltrafik kommer även att bli enkelriktad.

- Nygatan är en central gata i Södertälje centrum som är i behov av en förändring då många upplever att stråket är otryggt och mindre trevligt. Dessutom finns det inget utrymme för cyklister att ta sig fram på gatan, säger Tinde Strand, trafikplanerare på Samhällsbyggnadskontoret.

Under tekniska nämndens sammanträde den 5 juni fattades beslut om att planera för en ombyggnation med målet att skapa en trevlig gata med utrymme för både sociala möten och transport. Planen är att skapa cykelväg i båda riktningar, och nya platser där man kan sätta sig och vila, möta andra människor och ta en kaffe. Idag står det flera träd på Nygatan som inte mår bra. I den nya planen kommer nya grönytor att anläggas med nya träd som får bättre förutsättningar.

Tillfällig omvandling redan i vinter

- Nu ska vi på samhällsbyggnadskontoret fortsätta ta fram handlingar och underlag för att möjliggöra genomförandet av Nygatan som en enkelriktad stadsgata med nya grönytor. Preliminärt startar vi ombyggnationen av Nygatan år 2026, säger Tinde Strand.

För att kunna anordna ett tryggare och trevligare stadsrum med cykelbana innan den permanenta ombyggnationen kommer kommunen genomföra en tillfällig omvandling med start i december. Planen är att ta inspiration från bland annat Stockholm och Berlin och skapa bättre förutsättningar för cykel och gående genom ny linjemålning på gatan, ny belysning och möbler. Biltrafiken blir enkelriktad för att skapa nya möjligheter för nya trafikslag.

En gata i Berlin med cykel- och gångstråk

Exempel från Berlin, en enkelriktad stadsgata med plats för cykelväg.