Fritids

Pershagens fritidshem finns i separata byggnader med egen gård. Våra lokaler är ljusa och verksamhetsanpassade. I närmiljön finns många härliga områden för utelek, till exempel konstgräsplan, skogen, små lekplatser och vår egen gård. Vi vistas utomhus varje dag och har även tillgång till skolans idrottshall.

Vi erbjuder barnen, utifrån läroplanen, såväl planerade aktiviteter samt tid för återhämtning och vila, skapande och lek. Hos oss ska barnen känna trygghet och glädje! Vi lägger därför stor vikt vid värdegrundsarbete och arbetar regelbundet i mindre grupper med gruppstärkande aktiviteter.

På Pershagenskolan har vi fem fritidshemsavdelningar: Sillen, Delfinen, Vraket, Hajen och Båten. Sillen och Delfinen är förskoleklass 08.15–13.00 och har därefter fritidsverksamhet.

 

Våra öppettider:

Måndag–fredag 06.30–17.30.

Morgonfritids från 06.30 fram till skolan börjar 08.15.

Frukost serveras i matsalen 07.30–08.00 för de barn som önskar det.

 

Fritidsschema i Vklass 

Även fritidsverksamheten finns nu i lärplattformen Vklass. Du som är vårdnadshavare ska lägga in ditt barns omsorgsschema i Vklass och justera vistelsetiderna där för både Fritidshemmet och Klubben. Du lägger även in ledigheter i Vklass vid exempelvis skollov. Detta är mycket viktigt för att vi ska kunna planera bemanning och måltider.

Logga in på Vklass

Logga in här för att lägga in ditt barns omsorgsschema eller justera fritidstider i Vklass! 

 

I Vklass kan du också lägga in korta meddelanden i ditt barns omsorgsschema som du behöver delge personalen. Det kan till exempel vara att "Calle blir hämtad av morfar" eller liknande enklare meddelanden.