Vår profil

På Pershagenskolan ska alla trivas, vara trygga och känna arbetsglädje. Ett gott lärandeklimat och studiero skapar vi genom ett pedagogiskt och tydligt ledarskap. Skolan har en engagerad och skickliga medarbetare som gör sitt yttersta för att eleverna ska trivas.

Förutom engagerade medarbetare finns också på skolan ett engagerat föräldraråd vilket bidrar till att öka förutsättningar för lärande. Skolans två elevråd, åk 1–5 och åk 6–9, är också aktiva med att utforma och utvärdera skolans verksamhet.

Vi som arbetar på Pershagenskolan vet att alla elever vill och kan lyckas i skolan och att de blir framgångsrika med vår professionella hjälp. På skolan samarbetar vi för elevens bästa med kunskapsutveckling i fokus.

Pershagenskolan är en F-9 skola med närmare 520 elever och ca 60 professionella vuxna i olika yrkesroller. Verksamheten är indelad i F-3, åk 4-6, åk 7-9, samt fritidshem och fritidsklubb. Varje verksamhetsområde inom skolan leds av en arbetslagsledare, som har mandat att fatta beslut i frågor som rör lagets pedagogiska verksamhet. Skolans ledningsorganisation utgörs av rektor och samtliga arbetslagsledare.