EU-positivismen ökar i Sverige

Tidigare har Sverige bara haft en liknande ökning mellan 2008-2010. Men skillnaderna mellan partitillhörigheterna är tydliga där liberalerna är mest positiva och sverigedemokraterna mest skeptiska.

Det senaste halvåret har stödet för EU medlemskapet ökat från 50,3% till 54,5%, enligt en undersökning utförd av Statistiska centralbyrån. Men svenskarna är fortfarande starkt skeptiska när det kommer till Euron. Där mer än 70 % inte vill byta valuta.

När det kommer till partitillhörighet så visade det sig att liberalerna var mest positiva till EU samarbetet men att även de övriga partierna, förutom sverigedemokraterna, var positiva till detta.

Själva undersökningen utfördes via telefonsamtal och webbenkäter under 2017. 8973 personer berördes i undersökningen där ca 46,4% inte deltog av olika anledningar.

Exempel på frågor som ställdes var:

”Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?”

”Om vi idag skulle ha folkomröstning om att ersätta kronan som valuta, skulle du då rösta Ja eller Nej till att införa euron som valuta i Sverige?”