Aktuellt från Europa Direkt Södertälje

EU:s upphovsrätt moderniseras?

2018-09-24

Det är nu klart att Europaparlamentet röstade för ett förstärkning av upphovsrätten, särskilt vad gäller internet. Det har dock funnits starka för och emot röster kring ett sådant direktiv redan sedan 2000-talet.

En modernisering av EU:s upphovsrätt har i mångt och mycket innehållit kritik kring att det skulle kunna medföra stora svårigheter kring användarvänligheten, särskilt vad gäller den kreativa aspekten. Trots det röstade Europaparlamentet igenom förslaget med 438 röster mot 226. 

Axel Voss, som är Europaparlamentets ansvarige i just denna sakfråga uttalade: 

"Det handlar inte om att förstöra internet. Det är inte frågan om att försöka underminera folks kreativitet. Men det handlar om att fundera på den andra sidan av myntet. Upphovsrätt är väldigt viktigt och vi måste stoppa överträdelserna."  

Diskussionen kring det nya regelverket har främst bestått i kritik av paragraferna 11 och 13. Dessa reglerar hur orginalproducenterna ( tex nyhetsartiklar) ska kunna få ersättning även när länkarna sprids vidare, men de reglerar även det ansvar som sociala medier och övriga plattformar har i att förhindra att upphovsrättsligt skyddat material inte missbrukas och laddas upp. Kritiken som kommer här är att man anser att det blir en så kallad "länkskatt", vilket skulle kunna drabba användarna genom uppladdningsfilter. 

Många svenska parlamentsledamöter stödjer inte det moderniserade direktivet. 

" En riktigt dålig dag för internet. Upphovsrättslobbyn vann det här slaget och länkavgifter och uppladdningsfilter är att vänta." - Max Andersson (MP)

Ännu är det dock inte färdig förhandlat! Nu fortsätter förhandlingarna med medlemsländerna och EU-kommissionen. Efter det ska förslaget godkännas av ministerrådet och Europaparlamentet, vilket bör ske senast i början av 2019. 

Hur kan du påverka? Det kan du hitta HÄR!