Parlametern: svenskarna sticker ut

Parlametern är Europaparlamentets opinionsundersökning där 27 881 personer över 15 år har fått besvara frågor. Denna gång berördes frågor kring vad som kan anses som mest värdefullt med EU-medlemskapet och vilka hot EU bör skydda mot.

På sätt och vid skiljer sig Sverige en del vad gäller övriga europeérs inställning till vad som är mest värdefullt med EU-medlemskapet för deras land. Generellt värdesätts den ekonomiska tillväxten högst tätt följt av fred och säkerhet. Svenskarna prioriterar INTE den ekonomiska tillväxten, faktum är att det inte ens hamnar bland de tre främsta. Här hamnar snarare det stärkta samarbetet mellan länderna på första plats, sedan fred och säkerhet och på en tredje plats nya arbetstillfällen. Den andra frågan gällde då vilka hot som de anser att EU främst bör skydda medborgarna mot. Här är övriga europeér och svenskar eniga: terrorism är det i särklass största hotet. Efter det arbetslöshet, fattigdom och utanförskap. Svenskarna (som särskiljer sig i mängden som det mest klimatorienterade landet) anser att på andra plats bör klimatförändringarnakomma och på en tredje plats fattigdom och utanförskap. 

För att kunna följa och jämföra statistiken, följa gärna länken till Europaportalen.