Save the date: Social Summit

Den 17:e novemeber i Göteborg, kommer en "Social Summit" eller toppmöte att äga rum mellan EU kommissionens ordförande, Jean Claude Juncker och statsminister Stefan Lövfen.

Fokus för dagen kommer att vara: rättvisa jobb, inkluderande tillväxt, lika möjligheter och gemensamma utmaningar. 

Varför en Social Summit? 

"Toppmötet kommer att samla EU: s stats- och regeringschefer, arbetsmarknadens parter och andra viktiga intressenter för en öppen diskussion om hur man främjar rättvisa och tillväxt."

"Medan det inte finns någon "one-size-fits-all" -strategi i hela Europa finns det gemensamma utmaningar och ett gemensamt behov av att agera."

Håll dig gärna uppdaterad via länken nedan och på våra sociala medier.