Vilket land är mest jämställt i EU?

Sverige, ligger överst på en 100% skala över jämställdhet som det Europeiska jämställdhetsinstitutet tagit fram.

Sverige hamnar på 82,6% där Danmark, som kom på andra plats, hamnar på 76,8%. Det generella EU-snittet bedöms ligga på 66,2%.

Men, det finns självklart rum för förbättring och det var inte inom alla områden som Sverige briljerade. När det kom till den ekonomika jämställdheten och utbildningsnivån kom Sverige på en andra plats. Men när det gällde hushållsarbete, ledarskap och hälsa ligger Sverige i topp.

Det har alltså skett en ökning inom hela unionen på jämställdhetsområdet även om den är liten. På 10 år har en ökning av snittet gått från 62,0 till 66,2. Såg man istället till de största ökningarna på 10 år i varje individuell medlemsstat så hade jämställdheten ökat mest i Italien, Cypern och Irland.

De länder som hade lägst jämställdhetssnitt, lägre än EU-snittet, var denna gång Slovakien, Ungern och Grekland, på ca 50%. Och vad gällde område som hade sämst snitt så var det hushållsarbetet, där jämställdheten var som sämst. Då var snittet lägst bland de kroatiska männen.