Bårsta IP

Fotbollsarena med två planer.

  • Storlek/yta: 
    A-plan: 11-mannaplan, gräs 105 x 65 m
    DJI_0021.jpg


    B-plan: 11-mannaplan, gräs 100 x 60 m
    DJI_0022.jpg
  • Driftansvarig: Södertälje kommun, förening och anläggning

Vill du boka denna anläggning? 
Gå in på http://bokning.sodertalje.se/ eller kontakta oss på boka@sodertalje.se