Bårsta IP

Fotbollsarena med två planer.

 • Storlek/yta: 
  A-plan: 11-mannaplan, gräs 105 x 65 m
  B-plan: 11-mannaplan, gräs 100 x 60 m
 • Åskådarkapacitet:
 • Utrustning:
 • Service:
 • Omklädningsrum:
 • Tillgänglighet:
 • Parkering:
 • Driftansvarig: Södertälje kommun, förening och anläggning

Vill du boka denna anläggning? 
Gå in på http://bokning.sodertalje.se/ eller kontakta oss på boka@sodertalje.se