Mörkö IP

Anläggning för fotboll.

  • Storlek/yta: 
  • en 11-mannaplan, gräs, 100 x 60 m
  • Åskådarkapacitet:
  • Utrustning: ingen belysning
  • Service:
  • Omklädningsrum: 0
  • Tillgänglighet:
  • Parkering:
  • Driftansvarig: Södertälje kommun, södra kommundelarna

Vill du boka denna anläggning? 
Gå in på http://bokning.sodertalje.se/ eller kontakta oss på boka@sodertalje.se