Mörkö IP

Anläggning för fotboll.

 • Storlek/yta: en 11-mannaplan, gräs, 100 x 60 m
 • Läktare: 
 • Omklädningsrum: 
 • Hjärstartare: 
 • Resultattavla: 
 • Wifi: 
 • Ljudanläggning: 
 • Linjerat för: 
 • Parkering: 
 • Passersystem: 
 • Driftansvarig: Södertälje kommun, södra kommundelarna
 • Adress: Tormesta 30, 153 93 Mörkö

Vill du boka denna anläggning? 
Gå in på https://friweb.sodertalje.se/bokning/ eller kontakta oss på boka@sodertalje.se