Hovsjöhallen

Anläggning för innebandy, handboll och basket.

• Storlek/yta: 40 x 20 m
• Åskådarkapacitet: 
• Utrustning: Innebandysarg
• Service: 
• Omklädningsrum: 
• Tillgänglighet: 
• Parkering:
• Driftansvarig: Telge Hovsjö AB

Vill du boka denna anläggning? 
Gå in på http://bokning.sodertalje.se/ eller kontakta oss på boka@sodertalje.se