Hölöspåret

Längd: 2,5 km
Underlag: varierat 
Svårighetsgrad: medel
Belysning: ja, tänds av löparen och lyser ca 60 min.
Startplats: Hölö IP

Södra kommundelarna ansvarar för driften.