Campus Telges gymnastiksal

Gymnastiksal i centrala Södertälje

  • Storlek/yta: 32 x 14 m
  • Åskådarkapacitet:
  • Utrustning:
  • Service:
  • Omklädningsrum:
  • Tillgänglighet:
  • Parkering:
  • Driftansvarig: Södertälje kommun, Utbildningskontoret

 

Förtydligande: Campus Telge har flyttat och ligger sedan vårterminen 2015 på Kvarnbergagatan 1. Denna gymnastiksal finns på Mariekällgatan 5 - där Campus tdigare låg - och i väntan på nytt namn på anläggningen får den tillsvidare fortsätta heta Campu Telges gymnastikhall.

 

Vill du boka denna anläggning? 
Gå in på http://bokning.sodertalje.se/ eller kontakta oss på boka@sodertalje.se