Östertälje IP

Östertälje IP är en stor anläggning som främst nyttjas till fotboll.

 • Storlek/yta: 
  A-plan: 11-mannaplan, gräs, 100 x 60 m
  B-plan: 11-mannaplan, konstgräs, 100 x 60 m
  C-plan: 7-mannaplan, konstgräs, 60 x 40 m
 • Åskådarkapacitet:
 • Utrustning:
 • Service:
 • Omklädningsrum:
 • Tillgänglighet:
 • Parkering: finns
 • Driftansvarig: Södertälje kommun, förening och anläggning
 • Adress: Gärtunavägen, 15257 Södertälje

Vill du boka denna anläggning? 
Gå in på

https://sodertalje.fri-go.se/bokning/

eller kontakta oss på boka@sodertalje.se