Anläggning för fotboll och boboll.

 • Storlek/yta: 11-mannaplan, grus, 100 x 60 m, belysning
   11-mannaplan, konstgräs, 100 x 65, belysning och möjlighet till uppvärmning
 • Läktare: några fp sittplatser
 • Omklädningsrum: i Wasa sporthall
 • Hjärstartare: nej
 • Resultattavla: nej
 • Wifi: nej
 • Ljudanläggning: nej
 • Linjerat för: fotboll
 • Parkering: Finns i anslutning till anläggingen
 • Passersystem: Nyckel
 • Driftansvarig: Södertälje kommun, förening och anläggning
 • Adress: Prosten Lindes väg 2, 151 61 Södertälje

Vill du boka denna anläggning? 
Gå in på http://bokning.sodertalje.se/ eller kontakta oss på boka@sodertalje.se