Geneta IP

Anläggning för fotboll och boboll.

 • Storlek/yta: 
  en 11-mannaplan, grus, 100 x 60 m, belysning
  en 11-mannaplan, konstgräs, 100 x 65, belysning och möjlighet till uppvärmning
  Åskådarkapacitet:
 • Utrustning:
 • Service:
 • Omklädningsrum: 6
 • Tillgänglighet:
 • Parkering: finns
 • Driftansvarig: Södertälje kommun, förening och anläggning

Vill du boka denna anläggning? 
Gå in på http://bokning.sodertalje.se/ eller kontakta oss på boka@sodertalje.se