Månskensrinken

Konstfrusen utomhusrink för ishockey, rinkbandy, konståkning och allmän åkning.

  • Storlek/yta: 60 x 30 m
  • Åskådarkapacitet: ståplatsläktare för 200 personer
  • Utrustning:
  • Service: kiosk
  • Omklädningsrum: 5 st med 4 duschar
  • Tillgänglighet:
  • Parkering: Gratis parkering utanför grindarna
  • Driftansvarig: Södertälje kommun, anläggningsenheten

Vill du boka denna anläggning? 
Gå in på http://bokning.sodertalje.se/ eller kontakta oss på boka@sodertalje.se