Järna Ridklubb

 • Storlek/yta: 
 • Läktare: 
 • Omklädningsrum: 
 • Hjärstartare: 
 • Resultattavla: 
 • Wifi: 
 • Ljudanläggning: 
 • Parkering: Finns i anslutning till anläggningen
 • Passersystem: 
 • Driftansvarig: Järna Ridklubb
 • Adress: Bilstavägen 31, 153 95 Järna

jarna3.png