Pershagenhallen

En nybyggd fullstor sporthall belägen i området Pershagen

  • Storlek/yta: 40 x 20 m
  • Åskådarkapacitet: 
  • Utrustning: innebandysarg, matchur
  • Service: Café
  • Omklädningsrum: 4
  • Tillgänglighet: Handikapptoaletter
  • Parkering: Finns
  • Driftansvarig: Södertälje kommun, förening och anläggning

Vill du boka denna anläggning? 
Gå in på http://bokning.sodertalje.se/ eller kontakta oss på boka@sodertalje.se