Lina grundskolas gymnastiksal

Gymnastiksal i Lina Hage

  • Storlek/yta: 16 x 10 m
  • Läktare: Nej
  • Utrustning:
  • Omklädningsrum: 2
  • Parkering:
  • Driftansvarig: Södertälje kommun, Utbildningskontoret

linahage2.png