Hölö IP

Anläggning för fotboll.

 • Storlek/yta:
  en 11-mannaplan, gräs, 100 x 60 m
  en 11-mannaplan, gräs, 100 x 60 m
  en 7-mannaplan, grus, 60 x 30 m
 • Åskådarkapacitet:
 • Utrustning:
 • Service:
 • Omklädningsrum: 2
 • Tillgänglighet:
 • Parkering: finns
 • Driftansvarig: Södertälje kommun,  södra kommundelarna

Vill du boka denna anläggning? 
Gå in på http://bokning.sodertalje.se/ eller kontakta oss på boka@sodertalje.se