Anläggning för fotboll.

 • Storlek/yta: 
  en 11-mannaplan, gräs, 100 x 60 m
  en 11-mannaplan, gräs, 100 x 60 m
  en 7-mannaplan, grus, 60 x 30 m
 • Läktare: 
 • Omklädningsrum: två stycken
 • Hjärstartare: 
 • Resultattavla: 
 • Wifi: 
 • Ljudanläggning: 
 • Linjerat för: 
 • Parkering: 
 • Passersystem: 
 • Driftansvarig: Södertälje kommun, södra kommundelarna
 • Adress: Eriksbergsvägen 9, 153 71 Hölö

Vill du boka denna anläggning? 
Gå in på http://bokning.sodertalje.se/ eller kontakta oss på boka@sodertalje.se