Hölö Allaktivitetshall

Hölö Allaktivitetshall är ett allaktivitetshus med flera funktioner, idrottshall, gymnastiksal, skyttehall, danssal och fritidsgård. Hallen invigdes i maj månad 2010 med pompa och ståt.

Anläggningen består av flera delar, en idrottshall, en gympasal, en spegelsal, en skyttelokal, ett café och en fritidsgård. I lokalerna spelas det bla  basket, handboll, innebandy, fotboll och volleyboll. Det bedrivs även gymnastik, teater, dans,  skytte, fritidsgårdsverksamhet  mm i hallen. Hallen är hemmaplan för MHIF (Hölö Mörkö Idrottsförening).

 • Storlek/yta:
  Idrottshallen:  42x22
  Gymnastiksalen: 24x14
  Spegelsalen: 
  Skyttelokalen:
 •  Åskådarkapacitet: 
  Idrottshallen: Läktare med 150 sittande, max 800 personer i hallen samtidigt.
 • Utrustning: Idrottshallen: matchur, innebandysarg, basketkorgar, volleyboll mm
 • Service: Café (drivs av fritidsgården och föreningen HMIF)
 • Omklädningsrum: 6
 • Tillgänglighet: Se lokalbokning för öppettider
 • Parkering: Finns p-platser som är ej avgiftsbelagda
 • Driftansvarig: Södertälje kommun, förening och anläggning

holo4.png

holo1.png

Vill du boka denna anläggning? 
Gå in på http://bokning.sodertalje.se/ eller kontakta oss på boka@sodertalje.se