Hölö Allaktivitetshall

Hölö Allaktivitetshall är ett allaktivitetshus med flera funktioner, idrottshall, gymnastiksal, skyttehall, danssal och fritidsgård. Hallen invigdes i maj månad 2010 med pompa och ståt.

Anläggningen består av flera delar, en idrottshall, en gympasal, en spegelsal, en skyttelokal, ett café och en fritidsgård. I lokalerna spelas det bla  basket, handboll, innebandy, fotboll och volleyboll. Det bedrivs även gymnastik, teater, dans,  skytte, fritidsgårdsverksamhet  mm i hallen. Hallen är hemmaplan för MHIF (Hölö Mörkö Idrottsförening).

 • Storlek/yta:
  Idrottshallen:  42x22
  Gymnastiksalen: 24x14
  Spegelsal och skyttelokalen
 • Läktare: Plats för 150 sittande i idrottshallen
 • Omklädningsrum: sex stycken
 • Hjärstartare: nej
 • Resultattavla: ja
 • Wifi: ja
 • Ljudanläggning: ja
 • Linjerat för: 
 • Parkering: Finns i anslutning till anläggingen
 • Passersystem: passertagg
 • Driftansvarig: Södertälje kommun, förening och anläggning
 • Adress: Eriksbergsvägen 9, 153 71 Hölö

holo4.png

holo1.png

Vill du boka denna anläggning? 
Gå in på http://bokning.sodertalje.se/ eller kontakta oss på boka@sodertalje.se