Järnaspåret

Södra kommundelarna ansvarar för driften för elljusspåret som är ca 2 km. För resterande spår ansvarar föreningen Järna SK.

Spår 1, blå.
Längd:
 1850 m
Underlag: varierat 
Svårighetsgrad: svår
Belysning: ja, skymningsrelä.
Startplats: knytpunkten 250 m från Ljungbackens IP, Järna

Spår 2, röd.
Längd:
 2700 m
Underlag: varierat 
Svårighetsgrad: medel
Belysning: ja, styrd med gatunätet
Startplats: knytpunkten 250 m från Ljungbackens IP, Järna