Bollhallen

Bollhallen är inomhuscentrum för tennis, badminton och bowling.

 • På anläggningen finns:
  sju tennisbanor, varav två utomhus
  fem badmintonbanor
  tolv bowlingbanor
 • Åskådarkapacitet:
 • Utrustning:
 • Service: Kafé och matservering
 • Omklädningsrum: bastu
 • Tillgänglighet:
 • Parkering:
 • Driftansvarig: Stiftelsen Södertälje Bollhall