Skidspår Enhörna

På Enhörna friluftsgård finns på vintern skidspår och också en liten pulkabacke för mindre barn. (finns vid B-plan.)

 • Storlek/yta:
  ett 3 km elljusspår
  ett kortare elljusspår
 • Åskådarkapacitet:
 • Utrustning:
 • Service:
 • Omklädningsrum:
 • Tillgänglighet:
 • Parkering:
 • Driftansvarig: Enhörna IF