Kusens backe

En elbelyst motionsslinga nära Södertälje centrum

Längd: 1,2 km
finns också ett utegym (se länk)
Underlag: flis 
Svårighetsgrad: svår
Belysning: ja, klockan 17.00-21.30
Startplats: vid parkeringen på Falkvägen

Kultur- och fritidskontoret ansvarar för driften