Täljegymnasiets gymnastiksal

En anläggning med nylagt trägolv anpassat för basket mm

  • Storlek/yta: 36 x 18 m
  • Åskådarkapacitet:
  • Utrustning: innebandysarg
  • Service:
  • Omklädningsrum: 2
  • Tillgänglighet:
  • Parkering: finns
  • Driftansvarig: Södertälje kommun, förening och anläggning

Vill du boka denna anläggning? 
Gå in på http://bokning.sodertalje.se/ eller kontakta oss på boka@sodertalje.se