Fornhöjdens konstgräsplan

Fornhöjdens spontanidrottsplats är en konstgräsplan som invigdes 2009. Planen ligger i området Fornhöjden.

Regler för Fornhöjdens konstgräsplan:

 • Det är inte tillåtet att köra cykel, moped eller motorcykel på konstgräsplanen.
 • Det är inte tillåtet att kasta papper, snus, tuggummi, tejp eller annat skräp på konstgräsplanen.
 • Av hänsyn till boende inom området är ingen verksamhet på planen tillåten efter kl 21.30 under veckans alla dagar.
 • Planen får endast bokas för organiserad föreningsverksamhet tisdag och torsdag 17-21 ,då är inte spontanidrott tillåten.
 • Belysningen är tänd till kl 21.00 alla dagar i veckan.
 • Fornhöjdens konstgräsplan är en spontanidrottsplats som alla får nyttja. 

 Anläggning för spontanidrott.

 • Storlek/yta:
  en 7-mannaplan, konstgräs
 • Åskådarkapacitet:
 • Utrustning: fotbollsmål
 • Service: Nej
 • Omklädningsrum: Nej
 • Tillgänglighet:
 • Parkering: Nej
 • Driftansvarig: Södertälje kommun, anläggningsenheten