Mölnbo IP

Anläggning för fotboll, friidrott och skridskor. Hemvistelse för föreningen Mölnbo IF.

 • Storlek/yta: 
  en 11-mannaplan, gräs
  en 7-mannaplan, gräs
 • Åskådarkapacitet:
 • Utrustning:
 • Service: klubbhus (Mölnbo IF:s)
 • Omklädningsrum:
 • Tillgänglighet:
 • Parkering: finns
 • Driftansvarig: Södertälje kommun, södra kommundelarna

Vill du boka denna anläggning? 
Gå in på http://bokning.sodertalje.se/ eller kontakta oss på boka@sodertalje.se