Igelstavikens gymnastiksal

Belägen i Östertälje med närhet till pendeltågsstationen är en perfekt anläggning för dig som vill motionera och idrotta.

  • Storlek/yta: 26 x 12 m
  • Åskådarkapacitet:
  • Utrustning:
  • Service:
  • Omklädningsrum: 2 st
  • Tillgänglighet:
  • Parkering: finns
  • Driftansvarig: Södertälje kommun, förening och anläggnin

Vill du boka denna anläggning? 
Gå in på http://bokning.sodertalje.se/ eller kontakta oss på boka@sodertalje.se