Kusens backes utegym

Kusens backes utegym är Södertäljes mest centrala utegym.

Vid kusens backe kan alla som är sugna på att gymma ute i det fria testa kommunens mest central utegym. Här finns stationer för alla smaker.

 Anläggning för spontanidrott.

  • Storlek/yta: ett utegym, motionsspår (se länk)
  • Åskådarkapacitet:
  • Utrustning:  utegym, gunga
  • Service: Nej
  • Omklädningsrum: Nej
  • Tillgänglighet:
  • Parkering: Ja
  • Driftansvarig: Södertälje kommun, Samhällsbyggnadskontoret