Mölnboskolans gymnastiksal

Gymnastiksal i Mölnbo

  • Storlek/yta: 16x8x4m
  • Läktare: nej
  • Omklädningsrum: 2 omklädningsrum 
  • Hjärstartare: nej
  • Resultattavla: nej
  • Wifi: nej
  • Ljudanläggning: ja
  • Linjerat för: basket och badminton
  • Parkering: I anslutning till anläggningen
  • Passersystem: nyckel
  • Driftansvarig: Södertälje kommun, Utbildningskontoret
  • Adress: Skolvägen 13, 150 21 Mölnbo

molnbo1.png

Vill du boka denna anläggning? 
Gå in på https://friweb.sodertalje.se/bokning/ eller kontakta oss på boka@sodertalje.se