Vallaskolans gymnastiksal

Gymnastiksal i Enhörna

  • Storlek/yta: 16 x 10 m
  • Åskådarkapacitet:
  • Utrustning:
  • Service:
  • Omklädningsrum: 2
  • Tillgänglighet:
  • Parkering:
  • Driftansvarig: Södertälje kommun, Utbildningskontoret

Vill du boka denna anläggning? 
Gå in på http://bokning.sodertalje.se/ eller kontakta oss på boka@sodertalje.se