Ragnhildsborgsbacken

Skidbacken i Ragnhildsborg är vår största alpina anläggning med snökanoner, pistmaskin, lift och servering.

Här finns Friluftfrämjandets alpina sektion som arrangerar skid- och snowboardskola. Pulkaåkning är tillåten inom det med nät avgränsade området vid Backstugan och på natursnö i pulkabacken vid Ragnhildsborgsbackens östra parkering. För aktuell information om öppettider m m ring Backstugans telefonsvarare 08-550 171 80.

 • På anläggningen finns:
  skidlift
  lift
 • Åskådarkapacitet:
 • Utrustning: snökanon, pistmaskin
 • Service: våffelstuga servering
 • Omklädningsrum:
 • Tillgänglighet:
 • Parkering:
 • Driftansvarig: Friluftsfrämjandet i Södertälje