BST-rinken

 • Storlek/yta: 1800 kvm
 • Läktare: 200 pers
 • Omklädningsrum: 5
 • Hjärstartare: Ja
 • Resultattavla: Ja
 • Wifi: Ja
 • Ljudanläggning: Ja, med åtkomst från sekretariat
 • Linjerat för: Ishockey
 • Parkering: Ja, gemensam med Scaniarinkens (400 platser).
 • Passersystem: 
 • Driftansvarig: Södertälje sportklubb
 • Adress: Genetaleden 1, 151 59 Södertälje