Ändring av ett redan beviljat bygglov

Om du har fått ett beviljat bygglov och behöver göra ändringar under byggnationen behöver du skicka in en ny ansökan om bygglov. Det finns inte någon möjlighet för byggnadsnämnden att ändra ett tidigare meddelat bygglov. Vissa mindre justeringar kan dock godtas av byggnadsnämnden. Om ändringarna är allt för omfattande måste ärendet handläggas och prövas som ett nytt bygglov.

Viktigt att tänka på: 

Om du upptäcker att det du bygger inte kommer att följa det beviljade bygglovet så måste du kontakta din handläggare för råd innan du går vidare med byggnationen. Om ett nytt bygglov behövs ska du göra en ny ansökan. Du behöver då uppdatera de tidigare handlingarna du redan har skickat in, så att de stämmer överens med det du ska bygga.  

Du får inte utföra ändringen innan du har fått ett nytt bygglov eller startbesked för den tilltänkta ändringen. Om du påbörjar arbetet utan ett nytt bygglov eller startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift. Avgiften kan vara ett stort belopp! Läs mer om byggsanktioner på Boverkets hemsida, klicka här.

Vill du veta mer om ändring av bygglov på boverkets hemsida, klicka här 

Handläggningstid 

Handläggningstiden är 10 veckor för ansökan från och med att ansökan bedöms vara komplett. 

Vad kostar det? 

Under tabell 11 i den gällande bygglovstaxan för Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna hittar du kostnader för att göra ändringar i ett redan beviljat lov. 

Ansökan 

Gör ansökan via kommunens e-tjänst. Ta reda på vilka ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behöver skickas med innan du börjar. Du ska bland annat bifoga ett förslag till kontrollplan.  

Det finns checklistor, exempelritningar och exempel på kontrollplan för att underlätta din ansökan eller anmälan. 

 

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens Kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.