Slutbesked för bygglov och anmälanärenden

Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked. För att få slutbesked krävs att byggherren visar att alla krav som gäller för åtgärden enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och att byggnadsnämnden inte anser att det finns skäl att ingripa med tillsyn.

Viktigt innan begäran om slutbesked skickas in:

För att ett slutbesked ska kunna utfärdas behöver du se till att alla punkter är uppfyllda samt att du har alla handlingar som krävs enligt ditt bygglovsbeslut eller startbesked för anmälan.

När du har fått ditt slutbesked får du ta din byggnation i bruk.

Vill du veta mer om slutbesked kan du besöka Boverkets hemsida.

Handläggningstid:

En ansökan om slutbesked hanteras skyndsamt när alla begärda handlingar är inkomna hos byggnadsnämnden.

Vad kostar det?

Ingår i lov och anmälningsavgiften (om ej äldre än 2017-12-31).

Begäran om slutbesked

Gör en begäran om slutbesked via kommunens e-tjänst. Ta reda på vilka handlingar och andra uppgifter som behöver skickas inför slutbeskedet. 

 

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.